Home

Hvorfor dette prosjektet

I de senere årene har det vært store endringer i utdanningssektoren. Læreplanen er endret og lærertettheten er redusert. Vi har sett teknologiske endringer. En slik konstant bevegelse kan kanskje skadeliggjøre barnas læring og føre til at de mister noe av den kunnskapen de trenger for å lære og forstå? På samme måte, finner vi også at de aller fleste av elevene har tilgang til ny teknologi som nå også er en del av deres miljø i eksterne situasjoner utenfor utdanningssystemet. Som lærere er det viktig at vi utnytter alle aspekter av teknologi, utvikler disse ferdighetene og utnytter kompetansen til våre elever.

Vi mener at vårt prosjekt kan, ved hjelp av moderne teknologi og utveksling av god praksis – øke elevenes motivasjon og bidra til å redusere under-prestasjon. Ved å dele beste praksis og innovativ undervisning i våre skolesystemer, vil vi styrke yrket som helhet. Styrke digital kompetanse for lærere og elever. Det vil forbedre ytelsen til basisfagene og føre til økt integrering av kunnskap for å oppnå tverrgående nøkkelkompetanser (redusere frafall og øke IKT kompetanse, matematikkferdigheter, uteskole, forståelse av statsborgerskap ).

English | Español | Français | Deutsch | Norsk