AIL Young Student (2-7) Survey Results - Elevundersøkelsen 2 - 7

Teacher analysis of the survey.

English | Español | Français | Deutsch | Norsk

At the transnational meeting in Belgium teachers shared the data collected and provided a commentary on the results. Particular focus was made on unexpected or undesirable results.

Wales

Germany

Norway

100% liker å bruke nettbrett på skolen og har tilgang til internet. En svært høy andel ser på seg selv gode eller svært gode brukere av nettbrett. Mange bruker nettbrett ofte hjemme. De mener de har høyt læringsutbytte. 2 av 3 sier de bruker nettbrettet i situasjoner de er alene. Nesten alle elevene kjenner reglene for bruk av nettbrett på skolen og har regler hjemme.

Belgium

 

Spain